เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

รายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุดประจำปี 2555

        รายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนสันกำแพง จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นการนำเสนอผลงานที่ห้องสมุดทำในปีที่ผ่านมาโดยเสนอผลงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเป้าหมายหรือทิศทางที่จะพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 

ดาวโหลดไฟล์ที่แนบไปดูได้เลยครับ

http://202.143.130.150/ULIB//_globalupload/webpage_menucontents-8//20130401234126_1567.pdf


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright [2012]. All Rights Reserved.