เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

บทความเพื่อการเรียนการสอน วิชา IS 1

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS 1)

หน่วยที่ 1 
บทความที่ 1 เรื่อง "หวานซ่าดับร้อน ชวนก่อโรค" คลิ๊กลิงค์ด้านล่างเลยครับ
http://202.143.130.150/ULIB//_globalupload/webpage_menucontents-53//20170514111836_615.pdf

บทความที่ 2 เรื่อง " 10 นิสัยที่ทำให้สมองพัง" คลิ๊กลิงค์ด้านล่างเลยครับ
http://202.143.130.150/ULIB//_globalupload/webpage_menucontents-53//20170514111842_1556.pdf

บทความที่ 3 เรื่อง "9 สิ่งห้ามทำหลังกินข้าวอิ่ม"  คลิ๊กลิงค์ด้านล่างเลยครับ
http://202.143.130.150/ULIB//_globalupload/webpage_menucontents-53//20170514111847_3529.pdf


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright [2012]. All Rights Reserved.